Úkryt civilní ochrany Folimanka

Úkryt na Folimance byl budován v 50. letech jako kryt civilní obrany. Úkryt se nachází pod povrchem stejnojmenného parku, poblíž Nuselského mostu. Místní pamětníci vzpomínají, jak bylo staveniště neprůhledně ohrazeno a střeženo. Jedná se o štolový typ úkrytu III. třídy odolnosti, která poskytuje odolnost proti přetlaku v čele rázové vlny 0,2MPa. Konstrukce objektu je tvořena z betonových bloků. Úkryt má celkově tři vchody/východy. Jeden je situovaný v ulici Pod Karlovem, druhý v ulici Bělehradská a třetí je přímo v parku Folimanka. V parku si krom dvou větracích šachet můžeme povšimnout i malé pozorovatelny s výhledem do Bělehradské ulice.
 

Dispozice úkrytu

GPS souřadnice: 50.0677919N, 14.4324592E
Hlavní část úkrytu tvoří dva 125m dlouhé tubusy, které jsou vzájemně propojené. Na jednotlivé tubusy ještě navazují odbočky, které slouží jako vstupy/výstupy, technologické zázemí, sklady nebo dekontaminace. Výměra úkrytu je 1332 m² s předpokládanou kapacitou 1 300 ukrývaných osob. V největší krizi by bylo možné, díky výkonné filtroventilaci, do úkrytu přijmout až dvojnásobný počet ukrývaných, avšak na každého by tak vycházelo pouze 0,5m2 osobního prostoru. Maximální doba ukrytí byla a stále je maximálně 72 hodin. Ukrývané osoby s sebou musí mít vlastní zásoby vody a potravy. Teplota v úkrytu se celoročně pohybuje mezi 16° – 18°.


Půdorys úkrytu Folimanka (pro zvětšení klikněte na obrázek)

V útrobách úkrytu nalezneme především prostor pro ukrytí obyvatel. Nechybí patřičné zázemí, jako jsou toalety, umyvadla nebo celkově tři studny, které dodávají užitkovou vodu do úkrytu. Našli bychom zde i márnici nebo ošetřovnu, obě mají však pouze symbolický charakter. Zatímco v márnici by se mrtvoly pouze dočasně uložily, ošetřovna by v lepším případě sloužila pouze jako obvaziště a byla by i prostorem, kam by se odkládali krvácející jedinci.

no images were found


Foto: Úkryt CO Folimanka (Foto: Patrik Jambor)

Filtroventilaci v úkrytu zajišťují celkem 3 filtroventilační jednotky FVZ 1000a s regenerací. Každá jednotka dokázala dodat 1000 m3 vzduchu za hodinu. Pro potřeby regenerace vzduchu bylo zapotřebí natronového vápna, které po umístění do pohlcovačů, dokázalo odfiltrovat vydechnutý oxid uhličitý.
V případě výpadku energie bylo možno každou filtroventilační jednotku pohánět ručně, což by vykonávaly 2 osoby, které by náhodně vybral velitel úkrytu, střídání následovalo po 15 minutách. Pro případ úplné hermetizace úkrytu nechybí na Folimance ani místnost tlakových lahví, ty by sem byly ale navezeny až v případě, kdy by hrozilo reálné nebezpečí.

no images were found


Foto: Vzduchotechnika Folimanky a její příslušenství (Foto: Patrik Jambor)

Energetickým centrem úkrytu byla malá rozvodna s dieselem agregátem o výkonu 30kW. Jedná se o čtyřválec výrobce Škoda. Nechyběla provozní nádrž, nafta se však do ní musela nejprve ručně přečerpat z uskladněných sudů. Výkon agregátů dostačoval pro udržení chodů technologií, zejména však filtroventilace, světel a čerpadel.

no images were found


Foto: Energetiké centrum Folimanky (Foto: Patrik Jambor)

V úkrytu na Folimance můžeme vidět jednu zvláštnost, kterou v jiných úkrytech CO nenajdeme. Jedná se o kabelovou telefonní rozvodnu, do které jsou přivedeny 4 silné dálkové telefonní kabely. Jednotlivé páry/čtyřky z těchto kabelů jsou následně vyvedeny na svorky. Žádná telefonní ústředna se však v úkrytu nenacházela, jedná se tedy o čistě vojenskou záležitost. Zřejmě se zde tedy nacházelo jedno ze stanovišť pro údržbu a měření dálkových kabelů pro některé z důležitých objektů v Praze.

no images were found


Foto: Kabelová telefonní rozvodna na Folince (Foto: Patrik Jambor)
 

Současný stav

Úkryt CO Folimanka je součástí integrovaného záchranného systému. Ukrytí by zde v případě nouze našlo 1 300 osob. Nedávné zkoušky přetlakování úkrytu byly úspěšné a tak lze předpokládat, že úkryt by dnes sloužil stejně dobře, tak jak před 50 lety. Vděčit za to můžeme především SSHMP, která se snaží objekt udržovat v provozuschopném stavu. Část úkrytu je navíc zpřístupněna veřejnosti. V úkrytu navíc máte možnost shlédnout i fotografie z vybraných úkrytů na území Prahy. Termíny návštěv na Folimance jsou k dispozici na této adrese: http://www.praha2.cz/Bunkr-Folimanka-se-bude-otevirat-verejnosti-i-v.html
 

PROFIL AUTORA

Patrik Jambor

Místopředseda spolku

Fortifikaci se věnuji od roku 2008, kdy mě uchvátily opuštěné stavby ve vojenských prostorech obývaných dřívější sovětskou armádou. V těchto letech jsem je také začal navštěvovat. Protože jsem se již dříve věnoval fotografování, začal jsem mé návštěvy dokumentovat. Kamenem úrazu bylo, že hledat informace k těmto stavbám bylo obtížné a jejich stav se zhoršoval každým dnem. V roce 2013 jsem potkal stejně zapáleného kolegu. Výsledkem bylo založení sdružení HDF z.s. a prezentace naší práce na webu fortifikace.cz.

V osobním životě podnikám v oboru IT, přesněji se věnuji výstavbě optických sítí na území hl. m. Prahy, včetně zajištění obsluhy technologií a poskytnutí technické podpory jejím uživatelům.

Kontaktovat mě můžete na emailu: patrik.jambor(zavináč)fortifikace.cz
V článku jsme čerpali z následujících zdrojů, kterým patří i naše poděkování:

Správa služeb hlavního města Prahy
Luboš Dokulil
Milan Charamza

Pravopisná korekce článku: Jakub Bouček

 

Komentáře

komentář(ů)

background