Rozcestník: Vojenský prostor Hradiště – Doupov

Vojenský vHradiste_KV_CZ_flagýcvikový prostor Hradiště byl zřízen rozhodnutím předsednictva vlády Československé republiky ze dne 4. 3. 1953 se zpětnou platností k 1. únoru 1953 Z větší části vznikl na území tehdejšího okresu Kadaň.

VVP Hradiště je v současnosti největším vojenským prostorem v České republice. Nachází na území o ploše 331,61 km². v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji mezi městy Karlovy Vary, Bochov, Kadaň a Podbořany v Doupovských horách.

Od roku 2005, šířeji od roku 2008, je  v rámci VVP Hradiště zpřístupněno pro pěší turistiku a cykloturistiku zmístupněno několik okrajových oblastní prostoru. Povolen je i vjezd do obcí a samot ve zpřístupněných částech. Zpřístupnění je však omezeno. Není tak povoleno v rámci zpřístupněných částí nocovat, rozdělávat oheň či vjíždět vozidly na lesní cesty a do lesních porostů. Od roku 2012 byla většina takto přístupněných území vyňata z území vojenského újezdu. Výše zmíňená omezení tak v těchto částech přestala platit.

 

Dále uvádíme přehled vojenských objektů na území VVP Hradiště. Zelený text odkazuje na detailnější informace o lokalitě, černý text uvádí prostou informaci bez odkazu.

Brodce

Ženijní cvičiště.

 

Březina

Střelnice bojových vozidel, vybavena třemi pojezdovými drahami.

 

Dvoračky

Letecká střelnice.

 

Janský vrch

Zde byla dislokována malá posádka Střední skupiny vojsk SA. Na kopci je situováno podzemní velitelské stanoviště 22. armády s kodovým označením JASYR.

 

Javorná (místní název U ruské věže)

Zde byla situována byla raketová základna ČSLA Protivzdušné obrany státu, tak zvaný objekt „C“. Pod vrchem Javorná byl umístěn kasárenský objekt, tak zvaný objekt „B“. Objekt „C“ je dnes v dezolátním stavu, areál je využíván jako cvičiště kruhové obrany, objekt „B“ je funkční, stále využíván jako kasárna pro cvičící jednotky.

 

Lochotín

Bývalá obec, nyní jsou její zbytky využívány jako cvičiště boje o osadu. V minulosti byl některé stavby v obci, například kostel, využívány jako armádní skladiště.

 

Mětikalov

Střelnice bojových vozidel, je vybavena čtyřmi pojezdovými drahami. Jedná se o největší střelnici na našem území.

 

Plešivec

Posádková střelnice Plešivec je střelnicí pěchotní. Kromě řady terčů na ploše je vybavena například i prostorem pro nacvičování hodu granátem.

 

Radošov

Zde je umístěno Středisko obsluhy výcvikových zařízení, tedy zázemí pro obsluhu samotného vojenského újezdu.

 

Tureč

Cvičiště řízení bovových vozidel.

 

Žďár

Součinnostní střelnice.

 

 

Komentáře

komentář(ů)

background