Milovice – střelnice Traviny

Traviny, největší a nejkrásnější střelnice v Milovickém prostoru, která je dnes domovem Zubra evropského. Bývalí příslušníci sovětské armády si ve spojitosti s ní vybavují především nádherné noční pohledy na osvětlené Benátky nad Jizerou. Historie střelnice sahá ale mnohem dále. Tato střelnice je vyznačena už na mapách Rakousko-Uherska, kdy sloužila k dělostřeleckému výcviku. Po roce 1968 byla střelnice rozšířena na celkovou šířku 1 500 metrů a délku 900 metrů. Střelnice se stala centrem motostřeleckého výcviku, nejvíce zde cvičil 295. gardový motostřelecký pluk, s číslem polní pošty 58989. Po odchodu sovětské armády zde dočasně cvičila i Československá armáda.
 
 
 

Letecké snímky střelnice Traviny

no images were found


Letecké snímky střelnice traviny (Zdroj: Laco Lahoda (CMA) – www.podzemi-cma.cz) + historické foto z výstavby (Zdroj: odnoklassniki.ru)
 

č.1 – Ubytovací část

Jedná se o dvoupatrovou budovu, která dříve sloužila sovětům jako zázemí, v patře byla kasárna, dole tělocvična. Po jejich odchodu budovu nakrátko převzala Československá armáda. Podle nápisů na zdech je patrné, že funkce místností zůstaly zachovány. Horní patro však sloužilo důstojníkům k pozorování střelby.

no images were found


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

č.2 – Trenažery BVP

Dohromady dvě budovy krytého palebného postavení, měly v patře místnost, která sloužila jako stanoviště pozorování palby. V dolní části se nacházelo vždy několik boxů pro vozidla BVP. Zde motostřelecký výsadek (8 motostřelců) absolvoval prověrky ve střelbě z bočních střelišť vozidla BVP. Některé boxy byly pro tento účel osazeny simulátorem, takzvanou „houpačkou“, došlo tak k simulaci střelby za pohybu. Dále se zde na trenažéru nacvičovala střelba protitankovou řízenou střelou. U BVP-1 se jednalo o raketu 9M14 Maлюткa, v případě BVP-2 šlo o 9K11 Фагот-М. Zároveň se zde realizoval nácvik a prověrky sborky/rozborky výzbroje posádky a výsadku vozidla BVP.

no images were found


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

č.3 – Generálská věž

Nedaleko palpostů můžeme nalézt i patrovou budovu z bílých cihel, která měla dříve i ochoz. Ta sloužila vysokým důstojníkům k pozorování palby BVP. Na střelnici Traviny jsou tyto věže celkem dvě.

no images were found


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

č.4 – Centrální část

Centrální část sloužila k výcviku střelby z kulometu BVP, ze samopalů střelišť vozidel BVP, a to jak ve stojícím stavu, tak za pohybu. Prováděl se zde ale i obecný střelecký výcvik motostřelců, kteří zde procvičovali střelbu ze samopalů, kulometů a jiných dlouhých zbraní. V pravé části se nacvičovala střelba z granátometů typu RPG a podvěsných granátometů. Buňky, které jsou viditelné na letecké fotografi, sloužily jako výdejny munice. Nechyběla zde patrová cihlová věž pro pozorování paleb. V centrální části se také nachází zděná budova, která zřejmě sloužila jako učebny a zázemí pro cvičící vojska.

no images were found


Foto: Vojáci při střelbě z SVD Dragunov a AK na střelnici Traviny (Zdroj: odnoklassniki.ru)

no images were found


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

č.5 – Krytá střelnice

V této části se nacházela krytá střelnice, ta měla dvě dráhy, první s délkou 100 metrů a druhá 200 metrů. Nedaleko těchto drah stála i budova, která je dnes již z většiny zbořená. Její účel se nám prozatím nepodařilo objasnit.

no images were found


Foto: Pravá část střelnice (fotografie jsou z roku 2016)
 

č.6 – Chemické cvičiště

Nedaleko střelnice, uprostřed březového hájku, se v lese rozprostírá areál, který by na první pohled mohl připomínat rekreační areál. Jenže je tu cosi podivného, chybí tu jakékoliv zázemí, budovy jsou až po strop vykachlíčkované, náleží k nim dva podpovrchové sklady a velká betonová plocha, vedle které se nacházejí jímky. Systém evidence kontaminovaných míst však potvrzuje naše obavy, jednalo se o chemické cvičiště. O výuku na tomto cvičišti se staral 106 samostatný prapor chemické ochrany Kuřívody, který zajišťoval chemickou přípravu pro ostatní útvary SA.
U sovětské armády se při výcviku používaly pouze ostré bojové látky, především chlorpikrin. Jedná se o bezbarvou, prudce jedovatá kapalinu. Vstřebává se při vdechování, požití i přes kůži. Silně dráždí plíce, oči a kůži. Vyvolává silné zvracení a tak při zasažení nutí vojáky k sundání plynové masky.

no images were found


Foto: Chemické cvičiště (fotografie jsou z roku 2014-2016)
 

Cvičiště

Zajímavá je i plocha, která se nachází přesně mezi body 4 a 6. V této oblasti lze najít velké množství zákopů, ale i různé sovětské artefakty, jako jsou zbytky konzerv na munici. Je zde k vidění i německá pozorovatelna, která pochází z dob okupace, kdy se zde nacházela střelnice Schiesbahn VI. – Lipnik“

no images were found


Foto: Cvičiště mezi body 4 a 6 (fotografie jsou z roku 2016)
 

č. 7 – Plocha pro deponování techniky

Jak už jsme dříve zmínili, střelnice sloužila ke kompletní přípravě motostřeleckých družstev. Nebylo tak výjimkou, že na střelnici dorazilo i několik praporů najednou. Techniku bylo samozřejmě nutné někde odstavit. K tomu sloužila plocha v JZ části střelnice. Po roce 1991 byla odstavná plocha využita jako skládka kontaminované zeminy, odtěžené z okolí nádrží na palivo. Právě z toho důvodu se v jejím okolí nachází hned několik vrtů, které monitorovaly míru znečištění spodních vod.


Foto: Plocha pro deponování techniky (Zdroj: Laco Lahoda (CMA)) – www.podzemi-cma.cz

no images were found


Foto: Plocha pro deponování techniky (fotografie jsou z roku 2014)
 

Dnešní stav střelnice

Většina stojících budov byla v průběhu roku 2015 srovnána se zemí. Rozlehlá pláň střelnice má nové obyvatele, v části s bývalým zázemím se nyní pasou koně. Také sem budou z Polska převezeni Zubři. Chemické cvičiště bylo taktéž zbouráno. K vidění jsou však různé fragmenty (okopy, pozorovatelny) rozeseté okolo střelnice.
 

Dokumentární video střelnice


 

Umístění na mapě


 
Použité zdroje a poděkování:
Otto Nerad
Vyprávění pamětníka, pana Kubeše.
Dobové fotografie vojáků z galerie sítě Odnoklassniki www.odnoklassniki.ru
Laco Lahoda (CMA) – www.podzemi-cma.cz
Mapy kontaminace Cenia
 

Komentáře

komentář(ů)

Štítky: , ,

background