Milovice – střelnice Balonka

Vznik nejznámější Milovické střelnice Balonka můžeme datovat do období Rakousko-Uherska, stejně jako v případě jejich dvou kolegyň. Důležité je ovšem zmínit, že střelnice dříve neměla současnou polohu a ani rozlohu. Střelnice Balonka dostala jméno podle prostoru, kde vojáci cvičili vzlety pozorovacích balónu. Hangár na Balonce stál až do začátku šedesátých let. V roce 1957 bylo vedle Balonky vystavěno i přilehlé sídliště.
 

Zdroj: OS Přátelé a rodáci Milovic – www.pratele-milovic.cz

II. světová válka

Německá armáda měla s celým prostorem mnoho plánů. Němci si prostor přejmenovali na Truppenübungsplatz Milowitz, postupně zde byly zřízeny 4 střelnice (Ballonhalle, Jirschitz, Aujestetz, Lipnik). Na Balonce, tak jako na ostatních střelnicích, bylo vybudováno i několik pěchotních úkrytů, pozorovatelen a strojoven. Více se o nich můžete dozvědět na této adrese: Truppenűbungsplatz Milowitz: „Schiesbahn I. – Ballonhalle“.

no images were found


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

Využití po II. světové válce

Střelnice na Balonce byla později využívána ČSLA. Ta využívala střelnici k výcviku 13. tankové divize, která zde byla dislokována. Na přiloženém leteckém snímku z roku 1954 je patrné umístění pojezdových ramp, na kterých byly vlečeny cíle. Podle některých zdrojů se ovšem dříve nestřílelo jen z prostoru poblíž sídliště Balonka, které bylo vystavěno v roce 1957, ale i z levé části střelnice. Střelba údajně probíhala v místech dnešní ulice Pod Liškami směrem na Lipník.


Pohled na sídliště Balonka ze vzduchu (Zdroj: odnoklassniki.ru)

no images were found


Letecké snímkování 1954, zdroj: mapy kontaminace Cenia
 

Využití po roce 1968

Po roce 1968 dochází k modernizaci střelnice. Jsou zde vystavěny tři budovy krytých palebných postavení. Každý palpost byl vybaven zařízením pro imitaci jízdy, takzvanou houpačkou. Nutno zmínit, že ke střelbě z tanků zde nebyla používána ostrá tanková munice. Cvičící tanky byly vybaveny vloženou hlavní do komory děla. Ostrá tanková munice byla používána pouze ve VVP Ralsko, kam zde dislokované jednotky dojížděly na cvičení. Nutno zmínit, že ve východní části se nacházela ještě čtvrtá budova. Jednalo se o pozorovatelnu pro autodrom, který byl mezi budovou a sídlištěm umístěn. Nedaleko autodromu stálá dlouhou dobu atrapa tanku. Atrapa byla natalik kuriózní, že mnohým lidem připadala spíše jako kříženec plechovky a nafunkovací hračky.

no images were found


Foto: autodrom na Balonce (Zdroj: Wotan)

no images were found


Foto: Atrapa tanku nedaleko Balonky (Zdroj: Česká televize)

no images were found


Letecké snímkování 1991, zdroj: Laco Lahoda (CMA) – www.podzemi-cma.cz
 
V současnosti zbývají z věží střelnice Balonka pouze ruiny. Jedná z věží už byla zbourána a nahrazena lyžařským trenažerem. Mezi bývalými sklady PHM a hasičárnou dnes trčí torzo vědecko-technického centra, jehož výstavba byla zastavena. Časem se totiž objevily problémy s „nedostatečným“ stavebním projektem. Následné zpoždění termínu výstavby mělo za následek odejmutí dotací a tak byl celý projekt zastaven. Prostor bývalé střelnice však našel využití, nachází se zde rezervace divokých koní, kterým se zde velice daří. Taktéž se v části střelnice nachází off-road trať. Proto doporučujeme dbát veliké opatrnosti, vypravíte-li se podívat na pozorovatelnu Na Skále.
 

 
Foto: Panorama na Balonce – Patrik Jambor (fotografie je z roku 2014) – pro zvětšení klikněte na foto

 

Foto: Střelnice Balonka

no images were found


Foto: střelnice balonka – Laco Lahoda (CMA) – www.podzemi-cma.cz
 

no images were found


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2010 – 2014)
 

Sklady PHM a požární stanice

V okolí střelnice se nacházely i další útvary, například sklady PHM, které byly uloženy v barelech. Tyto sklady se nacházely v dnešní průmyslové části, západně od křižovatky ulic Jiřická a Ostravská. V těchto místech končila i železnice, po které byly PHM přiváženy. Další PHM byly uloženy SZ směrem, v místech, kde se dnes staví vědecko-technické centrum. Skladování těchto PHM však probíhalo v podzemních nádržích. Díky veliké koncentraci PHM bylo v blízkosti skladů zbudováno i veliké stanoviště hasičů, včetně garáží pro požární techniku. Součástí hasičů byl i strážní oddíl, který pečoval a zabezpečoval sklady PHM.

no images were found


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

Umístění na mapě:


 
Použité zdroje a poděkování:
Výpověď pamětníka, pana Kubeše
OS Přátelé a rodáci Milovic – www.pratele-milovic.cz
Laco Lahoda (CMA) – www.podzemi-cma.cz
Wotan
Česká televize
Mapy kontaminace Cenia
 

Komentáře

komentář(ů)

Štítky: , ,

background