Milovice – střelnice Alexandrov

Historie střelnice sahá až do období Rakousko-Uherska. Nejvíce se však proslavila v období první republiky, kdy byla dále modernizována. Když Ministerstvo národní obrany rozhodlo o zbudování testovací střelnice, vybrán byl právě Alexandrov. Střelnice měla následně splňovat přísné požadavky pro střelbu z nejmodernějších zbraní. Postupně byla dostavěna soustava tří střelnic pro pěchotní zbraně. Všechny střelnice byly aktivně využívány a probíhal zde intenzivní výcvik střelby. Nedaleko se nacházel i muniční sklad, ze kterého byla střelnice zásobována municí.


 

Střelnice 1

Dráha hlavní střelnice byla za první republiky 600 metrů dlouhá. Nejvíce se zde střílelo především z kulometů. Terče se nacházely za valy ve vzdálenosti 450m. Dodnes jsou valy stále zachované a jejich cihlová obezdívka stále odolává.

no images were found


Foto: Prostory bývalé experimentální střelnice (fotografie jsou z roku 2014-2016)

V roce 1968 dochází ke zlomu, sovětská armáda již nemá pro tuto střelnici využití. Na části plochy tak buduje pomocné zemědělské hospodářství. K úplnému opuštění střelnice však nedošlo, v zadní části je zbudována nová střelnice, její dráhy jsou však dlouhé 50 a 100 metrů. V blízkosti této střelnice je zbudován i vodní zdroj.

no images were found


Foto: Sověty zbudovaná střelnice (fotografie jsou z roku 2014-2016)

K úplnému zániku střelnice dochází až v roce 1991. Původní prvorepublikové budovy jsou zbourány a ze sovětských staveb zbývají už jen torza. Tolik ke konci kdysi slavné a moderní střelnice, kterou dnes již pohlcuje les.

 

Střelnice 2

Jednalo se o střelnici pro dlouhé ruční zbraně, zvláště pak odstřelovací pušky. Má výborné umístění v terénu, který tvoří zářez do kopce. Dráha střelnice je 300 metrů dlouhá. Střelnice byla využívána po celou dobu existence, tedy až do roku 1991. Podle upravené plochy je však zřejmě využívána občasně dodnes.

no images were found


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

Střelnice 3

Tato střelnice je funkční dodnes, sídlí v ní totiž areál sportovní střelnice. Dráha střelnice je 30 metrů. Dříve byla střelnice využívána pro nácvik střelby z krátkých zbraní. Pro zájemce o střelbu uvádíme i odkaz na stránky střelnice: www.strelnicemilovice.com

no images were found


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

Muniční sklady – 4

Západním směrem od Alexandrova se nacházely muniční sklady, které zásobovaly nejenom přilehlé střelnice, ale i posádky v Milovicích. Muniční sklady zde byly již dlouho před příchodem Sovětů. Okolo jednotlivých skladů byly kdysi mohutné valy. V areálu muničních skladů dnes sídlí Tankodrom Milovice, který zbylé budovy využívá jako garáže pro techniku.


Foto: Muniční sklady u Alexandrova (Zdroj: Laco Lahoda (CMA) – www.podzemi-cma.cz)

 

Umístění na mapě


 
Použité zdroje a poděkování:
Výpověď pamětníka, pana Kubeše
Laco Lahoda (CMA) – www.podzemi-cma.cz
OS Přátelé a rodáci Milovic – www.pratele-milovic.cz
Otto Nerad
Mapy kontaminace Cenia

Komentáře

komentář(ů)

Štítky: , ,

background