Kdo jsme

Za projektem Fortifikace.cz stojí spolek Historie, Dokumentace, Fortifikace, z.s. (HDF), který vznikl v dubnu 2014. Název organizace zároveň přesně definuje naše cíle. Nenechat zaniknout, naopak rozšířit povědomí široké veřejnosti o novodobé historii České republiky, respektive Československa, včetně fragmentů, které nám po tomto období zbyly.
Nechceme nechat zapomenout na fakt, že i my jsme byli aktivními účastníky tak zvané studené války. Naším cílem je toto období, i s politickými důvody, mapovat a připomínat.

Skutečnosti, které se týkají vnitřní politiky spolku

Spolek nevyužívá grantových možností a dotační politiky. Veškeré aktivity ve spolku si každý člen financuje sám. Činnost spolku tak není hrazena z kapes daňových poplatníků.
Spolek nemá politickou příslušnost a není řízen žádnou politickou stranou. Osoby, které nám poskytnou rozhovor, mohou ve svých výpovědích projevit náklonost k určitým politickým názorům. Neradi bychom do výpovědí pamětníků nějak zasahovali, přesto se od jakýchkoliv politických názorů distancujeme.
Spolek spolupracuje s řadou institucí (AČR, MV, MO, GŘ HZS), projednávané informace a skutečnosti nemusí být veřejného charakteru. Členové spolku berou na vědomost povahu těchto informací a budou s nimi zacházet dle požadavků dané instituce. Veškeré pořízené audiovisuální materiály poskytneme v případě potřeby k autorizaci.
Ve spolku se nenachází žádné mladistvé osoby, nejmladšímu členovi je 27 let. Každý člen má mnohaleté zkušenosti s pohybem ve vojenských prostorech, podzemí a staticky narušených stavbách. Při práci v podzemí a staticky narušených stavbách používáme ochranné prostředky a dodržujeme BOZP.

 


Fortifikace.cz je projekt zaměřený na mapování a dokumentaci historického období mezi lety 1945 a 1990. Věnujeme se armádní historii a souvisejícím politicko-sociálním tématům, snažíme se mapovat objekty i území, které mají s naší novodobou vojenskou historií jasnou spojitost. Nabízíme tak pohled na trochu jinou část historie Československa.
Prostřednictvím našich stránek bychom Vás rádi seznamovali s kapitolami tuzemské historie, které se ve většině učebnic nenacházejí, byť by nepochybně měly. I proto se budeme do budoucna snažit realizovat i materiály edukativního charakteru.

Členové našeho týmu se profesionálně i zájmově věnují badatelské činnosti již delší dobu. Projekt Fortifikace.cz nám dává možnost nejen naše poznatky sdílet, ale i rozšířit výstupy do celků, které budou k užitku široké veřejnosti.
Základ naší práce tvoří jak dokumentace písemností a dalších dokumentů, tak dokumentace jednotlivých objektů či jejich fragmentů, které jsou svědky novodobé české a československé historie. Aktivně vyhledáváme také přímé pamětníky a zaznamenáváme jejich autentické vzpomínky.

V praxi tato činnost znamená osobní návštěvy desítek objektů, hledání pamětníků, i spolupráci s odborníky na daná témata i s dalšími badateli.

 

background