Členství

Kdo se může stát našim členem?

Vzhledem k zaměření našeho spolku nabíráme pouze zájemce, kteří mohou být pro spolek přínosem. Rozhodujícím kritériem jsou především znalosti a schopnosti. Do spolku nepřijímáme lidi, kteří mají zájem pouze o návštěvu objektů.
Za rozhodující faktor považujeme například znalost cizího jazyka, zvláště pak ruštiny. Máme však uplatnění i pro lidi se schopností vyhledávat ve vojenských archivech nebo znalostí vojenské techniky a historie. Taktéž sháníme komunikativní jedince, kteří mají povahu vyjednávat vstupy do objektů, mnohdy je to boj. Uvítáme i lidi se znalostí programování webu nebo dovedností tvorby reklamních materiálů a grafiky nebo kresliče 3D modelů.
Při pohybu v podzemí, vojenských prostorech, staticky narušených stavbách, hrozí velké riziko a množství úrazů. Jejich výčet začíná na pádu do nezajištěných prostor, zranění o různé předměty, zřícení budovy, nálezů munice a končí na úrazu elektřinou. Za celou dobu existence spolku k žádnému úrazu nedošlo. Přesto jsou rizika příliš vysoká a z toho důvodu přijímáme pouze plnoleté zájemce. Každý člen jedná na vlastní zodpovědnost.
Členství ve spolku znamená hodně práce. Veškeré aktivity ve spolku si financuje každý člen sám. Spolek nevyužívá grantových možností. Některé aktivity spojené s bádáním, např. cestování, ubytování, strava, oblečení do podzemí, bývají občas finančně náročné, proto doporučujeme zvážit Vaše finanční možnosti.
Skutečnost je taková, že návštěvě objektů předchází mnohdy i několikaměsíční domlouvání. Totéž platí pro články, informace je nutné shánět v archivech nebo po pamětnících. Na venek vše může působit jednoduše. Je tedy nutné zvážit skutečnost, zda jste ochotni podstoupit několik týdnů práce, pro pár hodin strávených v bunkru.
Ačkoliv jsme si vědomi skutečnosti, že se jedná pouze o koníček. Je nutná občasná aktivita v podobě účasti na akci nebo publikování materiálů, případně hledání informací

 
Co mi členství přinese?

Nic hmotného, pouze dobrý pocit a seberealizaci. Pomůžete však odkrýt historické skutečnosti, které byly před veřejností po mnoho let utajovány. Pomůžete tak nejenom dalším badatelům, ale i studentům a institucím, které by na podobné výzkumy neměly lidi a prostředky.
Našim cílem je taktéž zvýšení povědomí o historických skutečnostech. Rozbíjíme mýty o kopcích ze kterých by vylétla letadla nebo jaderných silech…
Svou činností vyšlete do světa signál, že Vám vlastní historie není lhostejná.
Podíváte se do veřejnosti zapovězených prostor.
Jsme pohodový kolektiv, ano, pijeme pivo, kouříme, jíme děti a trháme kočičky. A stejně pracujeme pro CIA:-)

 

Pokud jsme Vás stále neodradili a rádi byste přijali výzvu stát se členem spolku HDF z.s. neváhejte nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem, který naleznete v sekci kontakt.

Každá podpora nebo pomoc je pro nás velikou výzvou a motivací pokračovat dále v práci, která nás baví.

 
 

background